+90 532 436 47 40

Sosyal Medyada Biz}

Hakkımızda

ÇAKIL MOZAİK SANATI TARİHÇESİ

M.Ö. 3000 yılı başlarında persepolis sarayı platformundaki desenli çakıl döşeme, mozaik sanatının ilk örneği olarak kabul edilir. Daha sonra sırasıyla Gordion, Assos, Teos, Erytrai, Tarsus ve Bergamada bu sanata rastlanmaktadır. Çakıl mozaik sanatının eski dönemlere ait en güzel örneklerinden biri kuzey Yunanistan’daki Olynthos’ta yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olup, MÖ.5.Yüzyıl tarihlidir. MÖ.4.Yüzyılda Makedonya/Pella’da renkli çakıllarla yapılmış, Dionysus’un aslan avını tasvir eden çakıl mozaik yer döşemesi günümüze kadar korumuş en iyi örnektir.

Çakıl mozaik, uygulandığı yöredeki malzeme çeşitliliğine göre değişik renk ve formlarda özellikle 18.yüzyıl başlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerinden hiçbir şey kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiş bir el sanatıdır.

Çakıl mozaik sanatı halk dilinde; Podima döşeme, Çakıl kakma, Rodos bezemesi, Karfato, çivileme gibi isimlerle de anılmaktadır.

Çakıl mozaik sanatında kullanılan taşların tamamı doğal form ve renklerde olup, geçen 5000 yılda olduğu gibi tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir.

Çakıl taşı mozaikleri, tabiatı ile, az renkli basit örneklerden ibarettir.Şimdilik bilinen en erken mozaik döşemeleri, 30 yıl önce Amerikan hafirleri tarafından Olynthus’da keşfedilmiştir. Bu mozaiklerin büyük bir kısmı siyah ve beyaz doğal çakıl taşlarından yapılmıştır; Bununla beraber bazı kaldırımların döşemeleri koyu kırmızı, yeşil ve pembe çakıl taşları ihtiva ederler.

Olynthos’daki mozaikler çoğu zaman evlerin odalarında yer almışlar, ayrıca avlularda da birkaç mozaik döşemesi görülür. Odaları döşeyen mozaiklerde giriş yeri hariç, odanın merkezden kenarlara doğru figürlerin yayıldığı görülür. Genel olarak; kare mekan içinde yuvarlak orta motif, meandr ve dalga bordürleri ile çevrelenir.